Upplev krig, komplotter och hjältedåd i en magisk värld

Äventyren

Bok 1: Rensningen av Portkjusa – av Ryan Nock.

Drakus Koltunga, kejsare av Ragesien och bärare av Himmelsfacklan, har fallit och den nya kejsarinnan Leska har skickat ut sina arméer i krig för att återfå den försvunna artefakten. Hennes första mål är den neutrala staden Portkjusa dit en spion för den spirande motståndsrörelsen har fört livsviktig militär information. På nyårsaftonen gör sig ragesiska armén redo för attack, deras lindormsriddare och infanterilegioner står redo för strid. Hjältarna måste få kontakt med spionen och föra en behållare med hemliga planer ut ur staden innan inkvisitionen, Ragesiens ökända häxjägare, får tag på dem.

Bok 2: Den obevekliga eldskogen Innenodar – av Jacob Driscoll.

För att skaka av sig de ragesiska förföljarna färdas hjältarna genom den farliga skogen Innenodar, en skog som har brunnit i årtionden, bevarad av kraften hos ett underligt, obevekligt väsen. Jagade av en av Ragesiens djävulska tjänare, måste hjältarna söka bistånd från skogens folk och lösa mysteriet med den eviga skogsbranden om de inte själva skall gå under i elden.

Bok 3: Skydd från stormen – av Ryan Nock.

Hjältarna når slutligen fram till den stormpiskade kuststaden Sjötuna där magikerakademin Lyceum har bett alla som motsätter sig Ragesien att samlas. Medan de kryssar mellan politiska komplotter, medlar i konflikter mellan flyktinggrupper och avslöjar en mordisk konspiration, blir hjältarna motståndsrörelsens stigande stjärnor.

Bok 4: Den galne kungens bankett – av Shane O’Connor.

Lyceum sänder hjältarna på ett uppdrag för att finna allierade i grannlandet Drassen innan Drassens kung övertygas om att låta Ragesien förflytta sina trupper genom hans land. Mystiska krafter påverkar kungen och om hjältarna skall kunna vinna Drassen till sin sida, krävs det att de förråder dess härskare och orsakar ett inbördeskrig.

Bok 5: Två vindars kloster – av Andrew Kenrick.

För att kunna stå emot ragesierna, måste motståndsrörelsen hitta Himmelsfacklan, artefakten som fram tills nyligen gjorde det möjligt för de kejserliga arméerna att teleporteras vart som helst. När den första expeditionen som skickades ut efter facklan försvann medan de undersökte ett kloster bland bergen, skickar Lyceum hjältarna efter dem. Men ragesierna har följt samma spår och för att vinna klosterbrödernas förtroende, måste hjältarna skydda klostret mot både inre och yttre fiender.

Bok 6: Tårar från himlen – av Ken Marable.

På jakt efter den mäktiga Himmelsfacklan, måste hjältarna ta sig förbi skattsökare, en armé och vidunderliga varelser för att nå den övergivna fästningen där kejsar Koltunga dräptes. Slottet, som är fyllt av vandöda och översköljt av magisk energi från en reva i verkligheten, gömmer ledtrådar till vad som hänt med facklan. Men hjältarna måste kämpa hårt för att finna dem.

Bok 7: Klangen av själars ekon – av Ari Marmell och Ryan Nock.

De tre lönnmördarna som dräpte kejsaren och stal Himmelsfacklan, har tagit sin tillflykt till den hemsökta skogen Ycengled, i utkanten av älvornas land. För att finna deras gömställe, måste hjältarna blottlägga skogen tragiska hemlighet, vilket kan kosta motståndsrörelsen en av deras starkaste potentiella allierade. Och även om de hittar lönnmördarna, måste de besegra deras ledare – en hämndlysten skuggdansare – för att komma över Himmelsfacklan.

Bok 8: O, vinters sång av lidande – av Jeremy Anderson.

Med Facklan i sin besittning har nu hjältarna och motståndsrörelsen möjlighet att teleportera tvärs över landet för att attackera en hemlig bas i de frusna vidderna i norra Ragesien. Med hjälp av ledtrådarna från den militära informationen man kom över i det första äventyret, kan hjältarna förstöra anläggningen innan Leskas hejdukar aktiverar ett supervapen – ett vapen som får kraft från plågan hos tusentals torterade fångar.

Bok 9: Drömmarnas festival - av Ryan Nock.

En fånge som man räddade i det förra äventyret, varnar hjältarna om en ny front i kriget som kan öppnas. De återvänder till Portkjusa för att lokalisera en varelse vid namn Vaksamhet, en väktare som håller tillbaka de mardrömsvarelser från underjorden som allierat sig med Leska. Ragesien och motståndsrörelsen kämpar om staden och hoppfulla invånare förbereder en festival för att fira segern, medan hjältarna måste stoppa invasionen av monster födda ur deras mörkaste begär.

Bok 10: Sov, du förtappade barn – av Wolfgang Baur.

Hjältarna färdas ner i en underjordisk drömvärld för att stoppa källan till Leskas mardrömslika allierade och hindra dem från att orsaka världens undergång.

Bok 11: Under stormens öga – av Wil Upchurch.

En förrädisk allierad avser att förinta motståndsrörelsen så att han kan härska ensam efter kriget. Hjältarna leder ett angrepp mot ett kilometerlångt levande luftskepp och kämpar sig fram till dess hjärna för att kunna besegra kolossen och dess skapare.

Bok 12: Örnehjärtats slag – av Darrin Drader och Ryan Nock.

Hjältarna och deras arméer utkämpar ett sista slag mot Ragesiens härmakt om kontrollen över en tom ödemark. En ödemark som gömmer själva skapelsens hjärta. Hjärtats odödliga blod flyter genom Leskas ådror och så länge hon lever, kommer det bara finnas krig. Kan hjältarna övervinna detta öde och föra världen in i en gyllene tidsålder eller kommer den att förvandlas till aska i ett regn av eld?